Keresés
Close this search box.

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2018. május 23-tól

Frissítve: 2023.06.05.

 

1.Bevezető

Mint a honlap üzemeltetője, ezúton tájékoztatlak a személyes adatok kezelését illető gyakorlatomról, valamint az oldal látogatójaként, leendő ügyfelemként Téged megillető, ezzel kapcsolatos jogaidról és azok érvényesítési lehetőségeiről. Célom, hogy egyértelművé és átláthatóvá tegyem, hogy pontosan milyen adatokat, milyen alapon, miért és hogyan kezelek.

 

 1. Az adatkezelő

Szolgáltató neve: Máth-Bálint Barbara egyéni vállalkozó

Szolgáltató székhelye: 2030, Érd, Szántó u. 34.

Nyilvántartási száma: 41836481

Telefonszáma: +36-30-567-0106

E-mail címe: kapcsolat@mathbarbara.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-129687/2017

 

A szolgáltató részére a tárhelyet biztosító cég: Websupport Magyarország Kft.

Székhelye: 1132, Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail: support@websupport.hu

Adatvédelmi szabályzata: https://www.websupport.hu/adatvedelem/

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását. 1. Általános információk

Tájékoztatlak, hogy vállalkozásom tevékenységem természetéből adódóan személyes adatokat kezel, melyeket harmadik fél számára nem adok tovább.

Az oldal tulajdonosaként mindent elkövetek annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelése annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.

 

4.1 Technikai intézkedések

A technikai biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatot.

Az általam használt eszközök és hálózatok jelszóval védettek, naprakész vírusvédelemmel ellátottak. Ahol lehetséges, a bejelentkezéshez kettős azonosítást használok (pl. Facebook, Gmail) és weboldalam esetén is törekszem a lehető legbiztonságosabb használatra.
4.2 Ki férhet még hozzá az adatokhoz?

Az általam kezelt adatokhoz esetenként hozzáférhet a honlap karbantartásával, fejlesztésével, illetve a könyveléssel általam megbízott mindenkori személy. A honlap üzemeltetőjeként nem adom el, nem adom bérbe és semmilyen formában nem bocsátom rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag én, mint adatkezelő és az általam a technikai karbantartással/fejlesztéssel valamint a könyveléssel megbízott partnereim férhetnek hozzá. Ők láthatják az adatokat, de nem tárolják, kezelik, vagy továbbítják azokat. (Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításra.)

 

4.3 Figyelembe vett jogszabályok

A folyamatok és a Tájékoztató kialakításakor figyelembe vettem az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető  feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei) rendelkezéseit.

 

4.4 Az adatok megtekintése,  helyesbítése, törlése

Személyes adataid kezelésével kapcsolatban a jogszabályok a következő jogokat biztosítják számodra: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.

 

Bármikor betekintést nyerhetsz a rólad tárolt személyes adatokba. Amennyiben ezt e-mail útján jelzed felém, 30 napon belül e-mailben tájékoztatlak a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szintén írásban (e-mail útján) kérheted adataid módosítását, helyesbítését, vagy – amennyiben tárolásuk és kezelésük alapja a te hozzájárulásod – akár törlését.

Szerződés létrejötte (számlázás!) estén, a jogszabályban előírt tárolási idő végéig a teljes adattörlés nem lehetséges. Ez esetben csak a kötelezően megtartandó adatok kerülnek tárolásra. További információért kérlek olvasd el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

 

 1. A kezelt adatok

Tájékoztatóm célja, hogy egyértelmű képet adjak a tevékenységem során kezelt személyes adatokról, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, és hogy milyen módon kérheted kezelt adataid módosítását, törlését. Az átláthatóság érdekében az alábbiakban résztevékenységenként sorolom fel ezeket.

 

5.1  Kapcsolatfelvételi űrlap

A honlap „Kapcsolat” oldalán található kapcsolatfelvételi űrlap célja, hogy minél egyszerűbben, külön levelező program megnyitása nélkül küldhess nekem üzenetet.

 

 • Milyen adatokat kezelek? Az űrlapon nevet és e-mail címet kérek kitölteni.
 • Milyen jogalapon? Hozzájárulásod alapján kezelem adataidat.
 • Meddig? Alapvetően együttműködésünk lezárásáig, vagy az adatok törléséig.
 • Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Adataid módosítását vagy törlését írásban, e-mail útján kérheted a kapcsolat@mathbarbara.hu címen.

 

5.2 Blog

A blog esetében az adatkezelés célja a bejegyzés témájában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával. Az adatok a bejegyzéseket megjelenítő program működéséhez szükségesek.

 

 • Milyen adatokat kezelek? Nevet (nicknevet) és e-mail címet kérek megadni.
 • Milyen jogalapon? Hozzájárulásod alapján kezelem adataidat.
 • Meddig? Míg törlésüket kifejezetten nem kéred.
 • Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Bármikor kérheted bejegyzésed és személyes adataid törlését, ehhez lépj velem kapcsolatba a kapcsolat@mathbarbara.hu e-mail címen.

 

5.3 Letöltés, hírlevél feliratkozás:

 

Célja az online megrendelés (e-book, letölthető anyagok) elősegítése, illetve hogy igényed szerint értesíthesselek az oldalhoz és tevékenységemhez kapcsolódó hírekről, változásokról, lehetőségekről, újdonságokról. (Ezek esetenként reklámot is tartalmazhatnak.) 

A hírlevélre minden 16. életévét betöltött felhasználó feliratkozhat és bármikor le is iratkozhat róla. Az anyagok letöltéséhez és a feliratkozás megerősítéséhez a megadott e-mail címre levelet küldök, a benne lévő megerősítő linkre kattintással hozzájárulásodat adod adataid jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerinti kezeléséhez. Adatkezelőként nem ellenőrzöm a személyes adatokat, azok megfelelőségéért az azt megadó személy (Te) felel. • Milyen adatokat kezelek? Nevet (nicknevet) és e-mail címet kérek megadni.
 • Milyen jogalapon? Hozzájárulásod alapján kezelem adataidat.
 • Meddig? Míg le nem iratkozol/ adataid törlését kifejezetten nem kéred.
 • Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Feliratkozásodat bármikor módosíthatod, vagy visszavonhatod, akár a hírlevél alján található linkek, akár e-mail (kapcsolat@mathbarbara.hu) útján. A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.5.4 Kapcsolattartás

A kapcsolattartás céljából megadott adatokat kizárólag a közös munkához szükséges egyeztetésekhez használjuk, adataid megadása nem egyenlő a hírlevél igénylésével, így amennyiben hírlevelet is szeretnél, arra külön kell feliratkoznod. Levelezésünk -együttműködésünk természetéből fakadóan – esetenként érzékeny, egészségi állapotoddal kapcsolatos információkat is tartalmazhat majd, ezért kérlek ezzel kapcsolatban is vedd figyelembe az alábbiakat:

 

 • Milyen adatokat kezelek? Neved, e-mail címed és telefonszámod lesz szükséges a kapcsolattartáshoz.
 • Milyen jogalapon? Hozzájárulásod alapján kezelem adataidat.
 • Meddig? Alapvetően együttműködésünk lezárásáig, vagy az adatok törléséig.
 • Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Adataid módosítását vagy törlését írásban, e-mail útján kérheted a kapcsolat@mathbarbara.hu címen.

 

5.5 Együttműködési Megállapodás

Ez a megállapodás lesz közös munkánk alapja, mely rögzíti annak célját, kereteit, a számlázás alapját.

 

 • Milyen adatokat kezelek? Neved, és számlázási címed megadását kérem.
 • Milyen jogalapon? Hozzájárulásod alapján kezelem adataidat.
 • Meddig? A számlák jogszabályban meghatározott őrzési idejével megegyező ideig (jelenleg tárgyév +5 év)
 • Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Szerződés létrejötte (számlázás!) estén, a jogszabályban előírt tárolási idő végéig a teljes adattörlés nem lehetséges. A törlés írásbeli (e-mail útján történő) kérése esetében csak a kötelezően megtartandó adatok kerülnek tárolásra.

 

5.6 Számlázás

Ezekre az adatokra a Szolgáltatásaim igénybevételéhez kapcsolódó számla kiállításához van szükség, mely törvényi kötelezettségem. • Milyen adatokat kezelek? Neved, és számlázási címed és e-mail címed megadása szükséges.Milyen jogalapon? Jogszabály kötelez ezeknek az adatoknak a kezelésére.
 • Meddig? Jogszabályban meghatározott ideig (jelenleg tárgyév +5 év)
 • Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Szerződés létrejötte (számlázás!) estén, a jogszabályban előírt tárolási idő végéig a teljes adattörlés nem lehetséges. A törlés írásbeli (e-mail útján történő) kérése esetében csak a kötelezően megtartandó adatok kerülnek tárolásra.5.7 Video hívás és chat

Beszélgetéseink on-line lebonyolításához általában a Skype szolgáltatását használom, esetenként a Facebook Messenger video hívás funkcióját, vagy Googele Meets-et. 

Fontos kiemelni, hogy ezeket a programokat kizárólag a hívások bonyolítására használom, chat funkciójukat legfeljebb néhány mondatos sürgős egyeztetésre (pl. ha valamelyikünk késve érkezik a hívásba), vesszük igénybe. Mivel a chaten folytatott kommunikáció során keletkezett adatokat a felületek technikai sajátosságaiból adódóan nem tudom törölni, módosítani – azaz nem tudom biztosítani a GDPR által meghatározott jogaid egy részét – , nyomatékosan kérlek, hogy érzékeny személyes információkat NE ezeken a csatornákon ossz meg velem.

 

 • Milyen adatokat kezelek? Skype, Facebook Messenger azonosító
 • Milyen jogalapon? Hozzájárulásod alapján kezelem ezeket az adatokat
 • Meddig? Ameddig törlését kifejezetten nem kéred, de 6 havonta felülvizsgálom az adatok tárolásának szükségességét
 • Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Bármikor kérheted, hogy töröljelek a partnerek közül, ehhez lépj velem kapcsolatba a kapcsolat@mathbarbara.hu e-mail címen.5.8 Facebook oldal és csoportok

Tevékenységeimhez valamint a blogomhoz tartozik egy Facebook oldal: https://www.facebook.com/IRanytuBlog/

 

Ennek célja vállalkozásom online jelenlétének megerősítése (kapcsolatfelvétel megkönnyítése, bejegyzésekhez való hozzászólás, véleménynyilvánítás, hirdetés). Minden Facebook-on történő aktivitásra – pl. az oldal követésére, like-olására, a posztokra adott reakciókra, kommentelésre, a Messenger használatára, illetve az oldalhoz csatolt zárt csoportokban való részvételre és csevegésre – a Facebook mindenkori adatkezelési szabályzata vonatkozik.

 

 • Milyen adatokat kezelek? Név, bejegyzés, hozzászólás
 • Milyen jogalapon? A felület használatával hozzájárulsz ahhoz, hogy lássam ezeket az adatokat
 • Meddig? Amíg bejegyzésed, hozzászólásod nem törlöd, vagy tőlem, mint az oldal kezelőjétől/csoport adminisztrátorától ezt nem kéred.  Amennyiben megnyilvánulásod stílusa nem egyeztethető össze az oldal, vagy csoport jellegével, szabályzatával, esetenként én magam is dönthetek úgy, hogy eltávolítom azt.
 • Hogyan kérheted módosítását, vagy törlését? Bejegyzéseid, hozzászólásaid átszerkesztéséhez, módosításához, vagy törléséhez nem szükséges a közreműködésem, saját hozzáféréseddel meg tudod tenni.

 

5.9 Instagram, Pinterest

Tevékenységeimhez valamint a blogomhoz tartozik egy Instagram (https://www.instagram.com/mathbarbaracoaching/) és egy Pinterest (https://hu.pinterest.com/barbaramath0005/pins/) account is, melyek célja vállalkozásom on-line jelenlétének erősítése. Ezeken a felületeken is hozzáférek néhány adatodhoz: felhasználónevedhez, profilod a nyilvánosan megadott adataihoz, látom a tevékenységed egy részét (pl ha like-olod egy képem, vagy elmented a saját tábládba), látom a kommentjeidet, bejegyzéseidet.

Ezen felületek használatára az Instagram és a Pinterest mindenkori adatkezelési szabályzata vonatkozik.

 

5.10 Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége

Üzleti / szakmai kapcsolataim során jogos érdek/hozzájárulás alapján kezelem a partnereim személyes adatait: nevet, telefonszámot, email címet. Teszem mindezt partneri kapcsolatunk fennállásáig, vagy az adatok törlése iránti kifejezett, írásos (e-mail) kérelemig.

 

5.11 Sütik (Cookies)

A cookie (süti) egy – betűből és számokból álló – információcsomag, amit a honlapok azzal a céllal küldenek el böngásződnek, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítve ezzel a honlap használatát és közreműködjenek abban, hogy néhány statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a honlap látogatóiról. Ennek érdekében a cookie-k (sütik) olyan titkos, véletlen szerűen generált azonosítót (számsort) tartalmaznak, melyet esetenként az eszközöd hosszabb-rövidebb ideig tárol. Nem tartalmaznak azonban személyes információt és nem alkalmasak az egyéni felhasználó felhasználó azonosítására.

Minden, a cookie-kkal (sütikkel) kapcsolatos tevékenységet meggátolhatsz, illetve a korábban már megkapott és eltárolt adatfájlokat bármikor törölheted, ennek módjáról a böngésződ útmutatója igazít el.

 

A honlap látogatottságának mérésére, statisztikák készítésére a Google látogatáselemző szoftverét, a Google Analytics-et használom. A program által a használt eszközön automatikusan elhelyezett kisméretű adatfájlok bizonyos esetekben tartalmazhatnak személyes adatokat. Ezekre a fájlokra a weboldal egyes funkcióinak működéséhez van szükség, az általkuk szerzett információ az üzemeltetőhöz kerül. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan (névtelenítve) tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval – tehát ez az információ sem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd).

 

 1. Külső szolgáltatók, adatfeldolgozók

Vállalkozásom egyes feladatai ellátása érdekében külső adatfeldolgozókat vesz igénybe. E külső szolgáltatók hozzáférhetnek IP címedhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők az eszközeidről, a cookiek használata visszautasítható. A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet.

A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség.

 

Fényképek, videófelvételek készítése

Esetenként fotó-, vagy videófelvétel készülhet ügyfeleimről – pl. workshopon való részvétel esetén -, saját weboldalamon, közösségi médiában, egyéb megjelenések érdekében való felhasználásra. Amennyiben a felvételen felismerhető magánszemély látható, a felvétel elkészítésére és felhasználására kizárólag az érintett (18 éven aluli személy esetében a törvényes képviselő) írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló, előzetes, önkéntes hozzájárulásával kerül sor. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Amennyiben az érintett a hozzájárulást visszavonja (kapcsolat@mathbarbara.hu) és kéri a felvétel felhasználásának megszüntetését, esetleg a felvétel törlését, kérésnek haladéktalanul eleget teszek.

 

A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.

 

Tárhely Szolgáltatás:

Websupport Magyarország Kft.

Székhelye: 1132, Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

E-mail: support@websupport.hu

Telefon: +36 22 78 76 74

Adatvédelmi szabályzata: https://www.websupport.hu/adatvedelem/

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek továbbítása.)

 

Számlázási rendszer:

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

E-mail: info@szamlazz.hu

Adatvédelmi szabályzata: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

Online időpontfoglaló rendszer:

Calendly LLC

Székhely: 271 17th Street North West, Atlanta, GA 30363, United States

E-mail: support@calendly.com

Aadatkezelési tájékoztató: https://calendly.com/privacy

(Hozzáférés az időpontfoglalás során megadott adatokhoz: név, e-mail cím, választott időpont és pár soros leírás.)Hírlevél-feliratkozás

MailerLite Limited

Székhely: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

Weboldal:https://www.mailerlite.com/

Adatvédelmi szabályzat: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

(Hozzáférés a feliratkozáskor megadott adatokhoz: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, IP cím)

 

Facebook és Instagram: 

Meta Platforms, Inc.

Menlo Park, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

 

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

Adatkezelési tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?gl=HU&hl=hu

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

 

Pinterest:

Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország

Adatkezelési tájékoztató:: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

 

Skype:

Skype Communications SARL

23-29 Rives de Clausen

L-2165 Luxembourg

Adatkezelési tájékoztató: https://www.skype.com/en/legal/

(Hozzáférés a Skype fiók nyilvános adataihoz, a folytatott kommunikáció adataihoz.) 1. Harmadik országba továbbítás

Egyedüli harmadik ország, amelybe adattovábbítás történhet, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.

 

 1. Panasz esetén

Személyes adataidat a legnagyobb körültekintéssel kezelem. Amennyiben mégis úgy érzed, hogy nem tettem meg minden tőlem elvárható intézkedést a személyes adataid védelme érdekében, vagy egyszerűen csak kérdésed van, kérlek, írj nekem a kapcsolat@mathbarbara.hu email címen.

 

Adataid nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhetsz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.5.

Tel: 36/1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Linkek

Oldalaim más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhatnak. A belinkelt internetoldalakra nem vonatkoznak a jelen adatvédelmi tudnivalók, hanem kizárólag az ottani adatvédelmi rendelkezések.

 

 1. Változtatás joga

Az oldal tulajdonosaként és az adatok kezelőjeként fenntartom az Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatásának jogát. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha bővül a szolgáltatásaim köre, a felhasznált eszközök (pl kommunikációs eszközök) köre, vagy ha változnak a vonatkozó jogszabályok.

Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

 

 1. Etikai alapelvek

Tevékenységemre vonatkozóan az itt leírtakon túl a International Association of Coaching (IAC) – Hungarian Chapter etikai kódexét tekintem irányadónak: http://iac-hungary.ning.com/page/etikai-alapelvek

A mathbarbara.hu cookie-kat (sütiket) használ!

Oldalam - sok más honlaphoz hasonlóan - Sütiket (cookie-kat) használ a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk a weboldalhasználatodra vonatkozó adatokat, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Te adtál meg számukra, vagy más, általad használt szolgáltatásból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával hozzájárulsz a sütik használatához.