Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési nyilvántartási szám:
Hírlevél feliratkoztatás: NAIH-129687/2017

Adatvédelmi szabályzat

Hatályos: 2017. szeptember 1-től

Ezen szabályzat célja, hogy az adatkezelő szolgáltatásainak minden területén biztosítva legyen a feliratkozó adatvédelmi jogainak – különösen a magánélethez való jogának – a tiszteletben tartása és védelme személyes adatainak feldolgozása során.

1. A vállalkozás adatai

Szolgáltató neve: Máth-Bálint Barbara egyéni vállalkozó
Szolgáltató székhelye: 2030, Érd, Szántó u. 34.
Nyilvántartási száma: 41836481
Telefonszáma: +36-30-567-0106
E-mail címe: kapcsolat@mathbarbara.hu
A szolgáltató részére a tárhelyet biztosító cég: Webonic Kft.
Székhelye: 8000, Székesfehérvár, Budai út 14.
E-mail: support@webonic.hu

2. Általános rendelkezések

A fenti vállalkozás személyes adatokat kezel működése során. Személyes adatot akkor lehet kezelni, ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárul vagy azt jogszabály rendeli el. Ez utóbbi esetben az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges az adatkezelés.

Az érdeklődőknek a feliratkozás során megadott személyes adataik kezelésének célját és feltételeit az adatkezelés időtartamát, az adatkezelő személyét, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, a negyedik fejezetben megnevezett adatvédelmi törvény határozza meg.

Az adatkezelő a feliratkozó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatvédelem jogszabályi követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríteni köteles. A feliratkozókat ért sérelmek esetén az adatkezelő felel az általa megbízott adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő akkor mentesül e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső, elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő által megbízott, ezen tevékenységre szakosodott cég dolgozza fel a begyűjtött adatokat, ezeket rögzíti és nyilvántartja, illetve kiküldi a cég hírleveleit a regisztrációval rendelkező feliratkozóknak.

Jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával egyidejűleg a hírlevélre feliratkozók hozzájárulnak, hogy az általuk megadott személyes adataikat az adatkezelő az adatfeldolgozásra vele szerződött mindenkori partnerének átadja.

A személyes adatokat megadó feliratkozóknak a jogszabályokban biztosított adatkezeléssel kapcsolatos jogai: tájékoztatás, helyesbítés, törlés, betekintés, tiltakozás az adatkezelés ellen.

3.  A blog és a hírlevél

Blog

A blog esetében az adatkezelés célja az adatkezelő által indított témában beszélgetés indítása a blogot olvasók bevonásával. A blogra történő hozzászólás esetében meg kell adni egy nevet (nicknevet) és az e-mail címet. Az adatok a bejegyzéseket megjelenítő program működéséhez szükségesek. Az itt megadott személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja adatfeldolgozónak. A hozzászóló kérheti a bejegyzése és személyes adatai törlését, amelynek az adatkezelő haladéktalanul eleget tesz, és ezt követően nem kezeli tovább az érintett adatait.

Hírlevél

A hírlevélre való feliratkozásnál a törvény értelmében kötelező megadni a feliratkozó e-mail címén kívül a nevét is. A weboldalon kezdeményezett feliratkozás, illetve vásárlás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását az adatbázisába való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak.

A feliratkozó hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül költségmentesen visszavonhatja. Ebben az esetben a nevezett személyes adatait a nyilvántartásból haladéktalanul törli és részére a továbbiakban hírlevelet nem küld. A visszavonás a hírlevél végén található leiratkozó link használatával lehetséges.

4. Jogszabályok

Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő törvények betartásával jár el:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény